Обобщение ППО

Озық педагогикалық тәжірибені жинақтау және тарату кезеңдері

 

Іс-шаралар

 

1-кезең

1 Озық педагогикалық тәжірибені  ресми мақұлдау (апробация) Автордың (авторлардың) жаңа енгізілім негізінде педагогикалық үдерісті ұйымдастыруы.
2 Жаңа енгізілімнің көрініс табуы

 

 

Сабақтарға (сыныптан тыс шараларға) қатысу, автордың (авторлардың) семинарларда, конференцияларда, «дөңгелек үстелдерде», форумдарда және т.б. шығып сөз сөйлеуі.
3 Жаңа енгізілімнің сараптамасы

 

 

 

Автордың (авторлардың) жаңа енгізілімнің тиімділігіне мониторинг жүргізуі (инновациялық педагогикалық қызметтің нәтижелілігі және жаңа енгізілімнің оқушы мен оқытушының психосоматикалық күйіне әсер етуі)
4 Жаңа енгізілімнің сипаттамасы Жаңа енгізілімнің (инновациялық қызметтің) портфолиосын қалыптастыру
5 Педагогикалық қауымға таныстыру, тарату

 

Жарияланымдар; ашық сабақтар (сыныптан тыс шаралар); автордың (авторлардың) семинарларда, конференцияларда, «дөңгелек үстелдерде», форумдарда және т.б. шығып сөз сөйлеуі; шығармашылық көрмелер және т.б.
6 Жаңа енгізілімді ПК (педагогикалық кеңес) отырысында таныстыру

 

 

Жаңа енгізілімнің негізгі идеялары мен ережелерін өзектілігін айтып, уәж келтіріп баяндама жасау, оның нәтижелілігінің дәлелділігі.Жаңа енгізілімді ҒӘК (ғылыми-әдістемелік кеңес) қарауына ұсыну туралы ПК шешімі
2-кезең (ұзақтығы екі жылдан кем емес)
7 ҒӘК-ке ұсыну Жаңа енгізілімнің сипаттамасы, оны оқып-үйренудің бағдарламасын жасақтау
8 ҒӘК комиссиясының жаңа енгізілімді сараптауы

 

 

 

Сабақтарға (сыныптан тыс шараларға) қатысу, инновациялық-педагогикалық процестің қатысушыларына сауалнама жүргізу, инновациялық – педагогикалық нәтижелілігіне мониторинг жүргізу, жаңа енгізілімнің портфолиосын зерттеу және талдау, шығармашылық топтарда талқылау
9 Педагогикалық қауымға таныстыру, тарату

 

 

Жарияланымдар; ашық сабақтар (сыныптан тыс шаралар); автордың (авторлардың) семинарларда, конференцияларда, «дөңгелек үстелдерде», форумдарда және т.б. шығып сөз сөйлеуі; шығармашылық көрмелер және т.б.
10 Жаңа енгізілімді ҒӘК отырысында қарастыру

 

 

 

 

Жаңа енгізілімнің негізгі идеялары мен ережелерін өзектілігін айтып, уәж келтіріп баяндама жасау, оның нәтижелілігінің дәлелділігі. Баяндаманы және сараптама нәтижелерін талқылау, жаңа енгізілімді оқып-үйрену бағдарламасын бағалау және түзету.Жаңа енгізілімді педагогикалық кеңестің отырысына таныстыру туралы ҒӘК шешімі
11 Педагогикалық кеңестің отырысында қарастыру

 

 

Жаңа енгізілімнің негізгі идеялары мен ережелерін өзектілігін айтып, уәж келтіріп баяндама жасау, оның нәтижелілігінің дәлелділігі. ҒӘК қорытындысы. Жаңа енгізілімді оқып-үйрену туралы және оны білім беру ұйымына енгізудің келешектілігі туралы педагогикалық кеңестің шешімі
12 Директивалық сипаттағы шаралар жүйесін жасақтау

 

 

 

 

Тәжірибе бағдарламасын жасақтау, білім беру жүйесі мамандарының кәсіби деңгейін көтеру және қайта дайындау институтымен үйлестіру, ПК мамандарының, оқытушылардың шығармашылық тобының немесе педагогикалық ұжымның барлық мүшелерінің жаңа енгізілімді міндетті түрде қолдануын қамтамасыз ететін білім беру ұйымының басшысының бұйрығы және басқа шаралар
13 Білім беру ұйымдарының жаңа енгізілімді іс-тәжірибеге енгізу

 

 

 

 

ПК мамандарының, оқытушылардың шығармашылық тобының немесе  педагогикалық ұжымның барлық мүшелерінің сынақ-тәжірибелік жұмысы; жаңа енгізілімді оқып-үйрену және игеру, жаңа енгізілімнің негізінде педагогикалық процесті ұйымдастыру,  ҒӘК сараптау комиссиясының ОПТ тиімділігін және негізгі өлшем-талаптарға сәйкестігін бағалауы.
14 Педагогикалық қауымға таныс-тыру, тарату

 

Жарияланымдар; ашық сабақтар (сыныптан тыс шаралар); автордың (авторлардың) семинарларда, конференцияларда, «дөңгелек үстелдерде», форумдарда және т.б. шығып сөз сөйлеуі; шығармашылық көрмелер және т.б.
15 Педагогикалық кеңестің отыры-сында қарастыру

 

 

Сынақ-тәжірибелік жұмыстың нәтижелерін қысқаша таныстыру. Жаңа енгізілімді озық педагогикалық тәжірибе деп тану және оны білім беру ұйымдарының деңгейінде қорытындылау туралы педагогикалық кеңестің шешімі
16 ОПТ-ні білім беру ұйымының деңгейінде қорытындылау

 

 

 

Педагогикалық кеңестің отырысында тұжырымдаманы қорғау. ОПТ-ні қала деңгейінде қорытындылау туралы   педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтына (ПҚБАИ)-на өтініш жасау туралы педагогикалық кеңестің шешімі. Портфолионы түзету және оны  (ПҚБАИ)-на таныстыру
3-кезең (ұзақтығы бір оқу жылынан кем емес)
17 ОПТ-ні педагогтардың біліктілігін арттыру институтына (БАИ)ұсыну

 

 

 

 

Білім беру ұйымының деңгейінде ОПТ-ні қорытындылау және енгізудің материалдарын ПҚБАИ-на таныстыру. ПҚБАИ сарапшылар комиссиясының білім беру ұйымының сынақ-тәжірибелік жұмысының сапасын, озық педагогикалық тәжірибенің тиімділігін, оның ОПТ негізгі өлшем-талаптарына сәйкестігін, оны қала деңгейінде қорытындылаудың және енгізудің мақсаттылығын бағалауы
18 Педагогикалық қауымға таныстыру, тарату

 

 

Жарияланымдар; ашық сабақтар (сыныптан тыс шаралар); автордың (авторлардың) семинарларда, конференцияларда, «дөңгелек үстелдерде», форумдарда және т.б. шығып сөз сөйлеуі; шығармашылық көрмелер және т.б.
19 Ғалымдар кеңесінің отырысында қарастыру

 

 

 

Сарапшылар қорытындыларын, ОПТ портфолиосын таныстыру. ПҚБАИ ғалымдар кеңесінің ОПТ-ні оны кейінірек қалалық білім беру ұйымдарына таратуды және іс-тәжірибесіне енгізуді ұсыныс жасауымен бірге қала деңгейінде қорытындылау туралы шешімі
20 ОПТ-ні қала деңгейінде қорытындылау

 

 

ПҚБАИ ғалымдар кеңесінің кеңейтілген отырысында тұжырымдаманы қорғау. ОПТ-ні қалалық ақпарат банкіне енгізу. Уәждейтін және ынталандыратын сипаттағы шараларды жүзеге асыру
21 ОПТ-ні қалалық, обл білім беру ұйымдарының іс-тәжірибесіне енгізу

 

 

 

ОПТ-ні қалалық білім беру ұйымдарында енгізуді қамтамасыз ететін директивалық сипаттағы шаралар жүйесін жасақтау (тәжірибелік білім беру ұйымдарының торабын құру туралы білім беру басқармасының бұйрығы, сынақ-тәжірибелік жұмыстың бағдарламасын және ғылыми-әдістемелік сүйемелдеуін жасақтау

  ОЗЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫҚ КАРТА

 1. Автордың аты-жөні _______________________________________________
 2. Қала (аудан) _____________________________________________________
 3. Мектебі _________________________________________________________
 4. Қызметі _________________________________________________________
 5. Педагогикалық тәжірибе тақырыбы __________________________________

Жаңалық дәрежесі бойынша деңгейі: белгілі әдістемелер элементтері аралас; жаңадан ойлап табылған; педагогикалық еңбектің жеке бөліктері жетілдірілген; білім жүйесін түбірінен жаңартқан; жаңа педагогикалық міндетті қойып және оны шеше білген, жаңа амалдарды және қолдану ережелерін жасақтаған.

 1. Педагогикалық тәжірибе мақсаты_____________________________________
 2. Тәжірибені қысқаша сипаттау (жұмыстың, жеке әдістің немесе амалдардың жүйесі):
 • Жұмыс жүйесінің негізгі компоненттері;
 • Қызметтің әдістері, түрі, құралдары;
 • Бақылау, өзін-өзі бақылау, бір-бірін бақылау, ынталандыру әдістері;
 • Барынша тиімділікті қамтамасыз ететін жағдайлар;
 • Тәжірибенің тиімділігі;
 • Бұл тәжірибенің артықшылығы.
 1. Кім және қашан зерттеді _____________________________________________
 2. Эксперттік қорытынды ______________________________________________
 3. Тәжірибенің тиімділігі    _____________________________________________
 4. Қорытынды, ұсыныстар______________________________________________

 

Панова А.Н., «Басқару мен білім беру» кафедрасының аға оқытушысы

 

Озық педагогикалық тәжірибе жинақтары:

                                                    Бисекенова А.С.  

1 орын сабақ жоспары.

1 дәрежелі диплом ең үздік сабақ жоспары.

3 дәрежелі диплом эссе.

Алғыс хат.

Сертификат ұстаз тілегі.

                                                    Сұлтанов Қ.

Кәсіби шыңға бірге өрлеу.

НИО 1 орын.

Понарамалық сабақ 1 орын.

Үздік педагог 2 орын .