Мұғалімдер аттестаттау

Правила аттестации по новому формату

Аттестация ережелері

12-қосымша

13-қосымша

14-қосымша

15-қосымша

16-қосымша

Қазақстан  Республикасы Білім және ғылым министрінің  2016 жылғы  27 қаңтардағы № 83 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Приказ МОН №316 от 29 июня 2018 г О внесении изменений в Правила аттестации

Педагогтерге біліктілік санаттарын беру (растау) қағидаларын бекіту туралы

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы